×

Change Language

FI
×
×

Tutkimuspalvelut

Tarjoamme

Tarjoamme neuropsykologisia tutkimuksia alle kouluikäisille ja kouluikäisille lapsille Pohjois-Karjalan ja Etelä-Karjalan alueen kunnille. Tutkimukseen ohjaudutaan useimmiten erikoissairaanhoidon erikoislääkärin tai kunnan lääkärin lähetteellä. Koulupsykologi, terveyskeskuspsykologi tai lasta kuntouttava terapeutti voi suosittaa neuropsykologista tarkentavaa tutkimusta. Neuropsykologinen tutkimus voidaan tehdä myös vanhempien toiveesta, jolloin esimerkiksi vakuutus voi korvata tutkimuksesta aiheutuneet kulut. Tutkimusten osalta jonotusaikamme on tällä hetkellä 2-3 kuukautta.

Alle kouluikäisten neuropsykologinen tutkimus sisältää laaja-alaisen kehitystason ja kouluvalmiuden arvioinnin sekä mahdollisten kehityksen erityisvaikeuksien vaikeustason ja laadun arvioinnin. Kouluikäisillä lapsilla arvioidaan lisäksi laaja-alaisesti oppimisvaikeuksien syystaustoja. Tutkimus sisältää tarkkaavaisuuden ja toiminnanohjauksen arvioinnin, kielellisten ja visuaalispohjaisten päättelytaitojen, muistitoimintojen ja sensomotoristen valmiuksien kartoituksen.

Neuropsykologista tutkimusta tarvitaan kehityshäiriöiden tunnistamisen lisäksi neuropsykiatristen oireyhtymien diagnostiikassa.

Tarkalla ja oikea-aikaisella neuropsykologisella tutkimuksella ennaltaehkäistään lasten oppimisvaikeuksien kehiytymistä ja vähennetään perustutkimusten määrää peruskoulun aikana. Tavoitteenamme on integroida tutkimuksista saatu tieto mahdollisimman tehokkaasti lapsen arkeen ja koulunkäynnin tukitoimiin