×

Change Language

FI
×
×

Tutkimuspalvelut

Alle kouluikäisten neuropsykologinen tutkimus sisältää laaja-alaisen kehitystason ja kouluvalmiuden arvioinnin sekä mahdollisten kehityksen erityisvaikeuksien vaikeustason ja laadun arvioinnin.

Lue lisää

Kuntoutuspalvelut

Neuropsykologisen kuntoutuksen perusteena voivat olla kielenkehityksen erityisvaikeudet, lukivaikeudet, matematiikan oppimisvaikeudet sekä tarkkaavaisuuden ja toiminnanohjauksen alueella todetut vaikeudet.

Lue lisää

Konsultaatio- ja koulutuspalvelut

Neuropsykologian alaan liittyvillä koulutuksilla vahvistetaan opetusalan sekä sosiaali- ja terveydenhuollon alan ammattihenkilöiden valmiuksia kohdata erityislasten tarpeita ja kehittää uusia opetus ja kuntoutusmenetelmiä.

Lue lisää
Neuropsykologi Tiina Lamberg

Neuropsykologi Tiina Lamberg

"Minulla on pitkäaikainen ja kattava kokemus lastenneuropsykologiasta diagnostiikan, kuntoutuksen, verkostotyön, konsultoinnin ja koulutuksen tehtävistä. Olen työskennellyt yli 10 vuoden ajan erikoissairaanhoidossa lastenneurologian yksikössä neuropsykologin tehtävissä moniammatillisen tiimin jäsenenä ja asiantuntijana. Yksityisenä neuropsykologina v. 2005 alkaen."

Lue lisää