×

Change Language

FI
×
×

Koulutus- ja konsultaatiopalvelut

Tarjoamme

Koulutukset eri aihealueista sopimuksen mukaan. Esim. tarkkaavaisuushäiriö, dysfasia, lukivaikeudet, ei-kielelliset oppimisvaikeudet. - opettajille ja erityisopettajille sekä erityislasten kanssa toimiville terveydenhuollon ammattilaisille ( esim. terveyskeskuspsykologit, koulupsykologit, kasvatus- ja perheneuvolan psykologit, puhe-ja toimintaterapeutit.)

Kosultaatio - opettajille ja erityisopettajille sekä erityislasten kanssa toimiville terveydenhuollon ammattilaisille ( esim. terveyskeskuspsykologit, koulupsykologit, kasvatus- ja perheneuvolan psykologit, puhe-ja toimintaterapeutit)

Konsultaatio- ja koulutuspalvelut
Koulutyöhön ja opetukseen liittyvät vaatimukset ovat viime vuosina selvästi kasvaneet perusopetuslakiuudistuksen myötä. Erityislasten määrä yleisopetuksen luokissa kasvaa jolloin tarvitaan entistä tarkempaa tietoa opetuksen tukitoimen suunnittelun avuksi ja kykyä soveltaa tutkimuksista saatu tieto käytäntöön. Neuropsykologisella konsultaatiolla vastataan näihin vaatimuksiin tehokkaasti ja suunnataan opetuksen resurssit oikeisiin asioihin oikea-aikaisesti.

Neuropsykologian alaan liittyvillä koulutuksilla vahvistetaan opetusalan sekä sosiaali- ja terveydenhuollon alan ammattihenkilöiden valmiuksia kohdata erityislasten tarpeita ja kehittää uusia opetus ja kuntoutusmenetelmiä.

Tarjoamme tutkimuksiin liittyvää konsultaatiota verkostolle ja ammatillista työnohjaustyyppistä konsultaatiota lasten ja perheiden kanssa työtä tekeville ammattihenkilöille. Lisäksi tarjoamme koulutusta sopimuksen ja tilaajan toiveen mukaan eri aihealueista.